perskaityti puslapiai
Pagalba ->

Apie

Programa skirta svėrimams iš elektroninių svarstyklių nuskaityti ir registruoti į svėrimų lentelę. Šie duomenys gali būti importuojami į DB Apskaitą © UAB DB Topas

Autorinės teisėsUAB DB Topas
Autoriai Antanas Juozapaitis, Jonas Gediminas Gvildys, Kęstutis Večkys, Mindaugas Kavaliauskas
Adresas Laisvės al. 6-2, LT-44215 Kaunas
Telefonas +370 37 222459
El. paštas dbtopas@dbtopas.lt
Svetainė dbtopas.lt/projektai

p.s. Vogos – du bliūdukai pakabyti an kriūko

Istorija

2014-08-22Aprašymas perkeltas į www
2013-03-12Aprašytas importas į DB Apskaitą © UAB DB Topas
2013-02-15Diegimo vedlys vogossetup.exe
2013-01-31Aprašymas vogos.chm
2013-01-18Nuskaitymas iš LD 5218 svarstyklių
2012-05-23Pradžia: sutartis su Pauliukų ŽŪB

Meniu

Nustatymai ->

Parinktys

Dialoge suvedamos programos registro reikšmės kompiuteryje. Reikšmės išskaidytos į du puslapius: Ataskaitos ir Įrankių juosta

Puslapis Ataskaitos

Puslapis Įrankių juosta:

Pagalba ->

Apie

Tai dialogas kuriame rasite informaciją Apie vykdomą failą ir jo versiją.

Galų gale spauskite Enter klavišą ( mygtuką).

Ieška

Ieška vyksta tame stulpelyje kur stovi kursorius paspaudus Ctrl+F, arba tame stulpelyje kuriame išrenkamas meniu punktas Ieškoti Ctrl+F.

Stulpeliuose vaizduojamos datos, skaičiai ar tekstas. Priklausomai nuo duomenų stulpelyje tipo paieškoje galimi įvairūs nustatymai.

Suvedus ieškomą reikšmę spauskite Enter klavišą ( mygtuką).

Programa gali leisti pasirinkti tris ieškos strategijas: Žemyn, Aukštyn, Šokti tiesiai. Žemyn ir Aukštyn ieška atliekama tik einamoje lentelėje visų įrašų nuoseklaus peržiūrėjimo būdu kursoriaus einamos pozicijos atžvilgiu. Ieška Šokti tiesiai naudojama surikiuotoje lentelėje ir yra daug greitesnė. Ji daugiau naudotina didelėse lentelėse (virš 1000 įrašų).

Maždaug nustatymas atsiranda ieškant stulpeliuose atvaizduojančiuose tekstą Žemyn arba Aukštyn. Šiaip ieškant frazės Kibir bus randami įrašai kurie taip prasideda, pvz.:
kibiriukai
Kibirynas
KIBIR-TELE-VIBIR

Nustačius Maždaug, bus randomos Kibir reikšmės ir teksto viduryje, pvz.
Jonas bėgiojo Pakibirių kaime.

Filtras, rikiavimas

Lentelei galima uždėti filtrą ir / arba ją surikiuoti

Kopijuot MS-EXCEL'in

Kopijuoti į LibreOffice

Laukite kol programa dirba


Nustatymai -> Duomenų bazė -> Registras

Duomenų bazių registras

Dialoge galima tvarkyti nuorodas į Jūsų duomenų bazes diske. Jos gali būti tiek lokaliam diske, tiek ir kompiuterių tinkle.

Meniu pagalba galite sukurti naujas duomenų bazių šakas ir nuorodas į duomenų bazes, naikinti nuorodas.


Duomenų bazė ->

Tvarkymas

Spaudimas

Duomenų failą galima turėti surikiuotą pagal kelis požymius. Rikiavimas saugomas atskiruose failuose (*.adi arba *.cdx). Tvarkymas ir yra tų failų sukūrimas naujai.

Kad programa dirbtų greičiau, išmesti iš lentelių įrašai fiziškai nemetami iš bazės, jie tik padaromi nematomais. Duomenų bazės spaudimas yra tų išmestų irašų naikinimas. To pasekoje sumažėja duomenų bazės užimama vieta kompjuterio diske. Duomenų bazė -> Startuojant

Meniu punktu Startuojant galite pasirinkti duomenų bazę, prie kurios startuodama jungsis programa.

Registras

Programa startuojant tikrina ir keičia kompiuterio registro reikšmes, būtinas korektiškam programos veikimui. Jos susijusios failų (duomenų bazių) skaitymu / rašymu vienu metu iš kelių kompiuterių. Keičiami arba kuriami nauji registro raktai dialoge parodomi. Jeigu vartotojas tiesiog uždarys dialogą, registras nebus keičiamas. Pasirinkus Tęsti ? registras keičiamas ir galite gauti pranešimą Pritrūko privilegijų, įrašyti nepavyko. Tada leiskite programą administratoriaus privilegijomis (Run as administrator).

Registro šakaVardasReikšmė
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanmanWorkstation\Parameters\BufFilesDenyWrite0
BufNamedPipes 0
DormantFileLimit 0
UseLockReadUnlock 0
UseOpportunisticLocking0
UtilizeNtCaching 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanmanWorkstation\Parameters\Linkage\UtilizeNtCaching 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ServicesLanManServer\Parameters\ AutoDisconnect 65535
CachedOpenLimit 0
EnableOpLockForceClose 1
EnableOpLocks 0
SharingViolationDelay 0
SharingViolationRetries0

Pranešimas

Tai tik informacinis langas, paskaitykite užrašą ir jį įsisavinkite.

Galų gale spauskite Escape arba Enter klavišą ( arba mygtuką).

Dirbu ...

Tai informacinis langas, rodantis kad programa dirba, o ne miega. Apytikslį atlikto ir likusio darbo kiekį programa rodo skirtingų spalvų eigos juostoje. Kai kuriais atvejais šį langą galite išjungti Escape klavišu ( mygtuku).

Klausimas

Turite galimybę pasirinkti vieną atsakymą iš 2-jų: Taip ar Ne. Visada įsiskaitykite į klausimą: sprendimą turite priimti Jūs. Turiu pastebėti, kad Escape klavišas ( mygtukas)reikš Ne pasirinkimą.

Klaidos

Klaidos langas atsidaro programoje įvykus klaidai ir/arba norint perspėti vartotoją.


Klaidos lange būna dviejų spalvų piešiniai. Žalios spalvos piešinukas parodo, kad tai tik perspėjimas, raudonos spalvos piktograma - klaida.
Visus pranešimus galima atsispausdinti klaviatūroje kartu nuspaudus klavišus Ctrl ir P (Ctrl+P), nukopijuoti į kompiuterio laikinąją atmintį Ctrl+C klavišų pagalba.

Laukimas

Laukimo langas atsidaro programoje laukiant serverio atsakymo ir/arba norint perspėti vartotoją.


Vartotojas gali nutraukti laukimą uždarydamas langą.

Lango sisteminis meniu

Programoje kiekvienas langas turi savo sisteminį menių. Pelės kairiuoju mygtuku paspaudus lango viršutinį kairįjį kampą, kur randasi lango piktograma, išlenda lango sisteminis meniu

Programos spalvos

Programa naudoja MS-Windows'ų spalvas. Jos saugomos kompiuterio registre ir pakeitus DB Topo programoje jos gali pasikeisti ir kitose progamose

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors\
VardaiKonstantosŽalsvaMelsvaRusva
ActiveBorder
ActiveTitle
GradientActiveTitle
Hilight
COLOR_ACTIVEBORDER
COLOR_ACTIVECAPTION
COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION
COLOR_HIGHLIGHT
RGB( 16, 128, 64)RGB( 64, 112, 160)RGB(160, 104, 80)
InactiveBorder
InactiveTitle
GradientInactiveTitle
MenuHilight
COLOR_INACTIVEBORDER
COLOR_INACTIVECAPTION
COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
COLOR_MENUHILIGHT
RGB(192, 224, 144)RGB(160, 200, 255)RGB(255, 200, 144)
AppWorkspace COLOR_APPWORKSPACE RGB(176, 176, 176)
ButtonFace
Scrollbar
COLOR_BTNFACE
COLOR_SCROLLBAR
RGB(192, 192, 192)
ButtonDkShadow COLOR_3DDKSHADOW RGB(104, 104, 104)
ButtonLight COLOR_3DLIGHT RGB(223, 223, 223)
ButtonShadow COLOR_BTNSHADOW RGB(128, 128, 128)
GrayText COLOR_GRAYTEXT RGB(128, 128, 128)
HilightText
TitleText
COLOR_HIGHLIGHTTEXT
COLOR_CAPTIONTEXT
RGB(255, 255, 255)
InfoWindow COLOR_INFOBK RGB(255, 255, 128)
MenuBar
Menu
COLOR_MENUBAR
COLOR_MENU
RGB(208, 208, 208)
Window COLOR_WINDOW RGB(255, 255, 255)
ButtonText
InfoText
MenuText
WindowText
InactiveTitleText
COLOR_BTNTEXT
COLOR_INFOTEXT
COLOR_MENUTEXT
COLOR_WINDOWTEXT
COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
RGB( 0, 0, 0)

Kaip naudotis šiuo aprašu

Atidarymas

Aprašas atidaromas programoje paspaudus F1 mygtuką arba pasirinkus meniu punktą Pagalba -> Turinys ar Pagalba -> Dialogo.

Taip pat savo naršyklėje galite surinkti adresą

Sandara

Aprašo kairėje dalyje yra turinys. Paspaudus bus išskleistas skyriaus sudedamųjų dalių sąrašas, o paspaudus šis sąrašas bus paslėptas.

Dešinėje dalyje yra rodomas pasirinkto turinio elemento aprašas. Aktyvus turinio elementas rodomas žaliame fone.

Turinio nuorodos, nukreipiančios į kitus informacijos šaltinius (VMI, LB ir kt.), yra atidaromos naujoje naršyklės kortelėje ar naujame lange.

Paieška

Turinio apatinėje dalyje galite įvesti ieškomą žodį.Įvedus ieškomą žodį ir paspaudus  rasti > , šalia rašoma keliuose skyriuose yra rastas šis žodis, bei kelintas iš tų skyrių yra dabar rodomas,
formatu kelintas / iš viso. Pačiame aprašo tekste ieškomas žodis (visi, jei yra pasikartojančių) rodomas geltoname fone. Pakartotinai paspaudus
 rasti > , bus rodomas kitas (pirmyn) skyrius iš rastų sąrašo. Paspaudus  <  mygtuką rodomas ankstesnis (atgal) skyrius iš rastų sąrašo.

Jei ieškomo žodžio ar frazės apraše nėra, parašoma kad nėra. Jei įvedama frazė iš kelių žodžių, yra ieškoma tokia kaip yra įvesta.
Specialūs simboliai neapdorojami, didžiosios ir mažosios raidės nesvarbios (tapačios).

Istorija

Apraše yra automatinis peržiūrėtų skyrelių registravimas (naršymo istorija).Ji smulkiai registruoja visus atliktus veiksmus ir paspaudus  < atgal  arba  pirmyn >  galima peržiūrėti visą naršymo istoriją.

Sąrašai ->

Atskaitingi siuntėjai, gavėjai

Atskaitingų lentelėje suvedamas įmonių, ūkininkų, padalinių, darbuotojų, etc. sąrašas. Jis reikalingas tam, kad Svėrimų lentelėje registruojant svėrimą būtų galima prikabinti papildomą informaciją. Tai galima panaudojant keliant duomenis į DB Apskaitą, pvz. išrenkant svėrimus, kur siuntėjas sandėlys, o gavėjas UAB Kibiras PVM sąskaitos faktūros išrašymui.

Surišimui su DB Apskaita naudokit F8 Apskaita klavišą. Jį paspaudus, galėsite rinktis katalogą su DB Apskaitos sąrašais.

Lentelės Atskaitingi siuntėjai, gavėjai stulpeliai:

Sąrašai ->

Automobiliai

Automobilių lentelėje suvedamas sveriamų automobilių sąrašas. Jis reikalingas tam, kad Svėrimų lentelėje registruojant svėrimą būtų mažiau klaidų - ten automobilių laisvai įvesti negalima, jie parenkami iš sąrašo.

Lentelės Automobiliai stulpeliai:

Importas į DB Apskaitą © UAB DB Topas

DB Apskaita turi galimybę susikelti programos Vogos svėrimų duomenis. Kėlimas yra vienakryptis, vykdomas duomenų importas. Programoje Vogos duomenų eksporto daryti nereikia. Sukelti į DB Apskaitą svėrimai pažymimi, ir antrą kartą jų įkelti į apskaitą nebebus galima.

DB Apskaita jungiasi prie Vogos duomenų bazės naudodama file sharing mechanizmą, šį mechanizmą reikia užkurti Vogos programos kompiuteryje bent jau Vogos duomenų katalogui.

Importas į DB Apskaitą susideda iš dviejų etapų - parametrų paruošimo (paprastai vykdomas vieną kartą) ir importo vykdymo

Importo parametrai

DB Apskaitoje pasirenkame meniu punktą Sąrašai -> Mat. vertybių -> Parametrai. Jeigu šio meniu punkto nerandate, įsitikinkite ar šioje darbo vietoje įdiegtas materialinių vertybių modulis. Atsivėrusioje Parametrų lentelėje užpildome Reikšmę prie Parametro Programos Vogos duomenų katalogas.

Importo vykdymas

DB Apskaitoje realizuotas svėrimų importas remiasi stulpelių Siuntėjas ir Gavėjas reikšmėmis svėrimų lentelėje. DB Apskaitoje pasirinkus Duomenys -> Mat. vertybių Grūdų sandėlio pajamų dokumentus, bus suimportuoti svėrimai, kur Gavėjas svėrimuose yra Grūdų sandėlys. Gali būti suformuoti ne vienas, o keli dokumentai pagal stulpelio Siuntėjas svėrimuose reikšmę.

Importas vykdomas pasirinkus F4 Darbinės užduotys Importas iš programos VOGOS

Stulpelio Netto reikšmė iš svėrimų lentelės įrašomas į stulpelį Brutto dokumentų sudėtyje. Gali kilti klausimas, kodėl į stulpelį Brutto DB Apskaitoje įkeliamas stulpelis Netto, o ne Brutto iš svėrimų. Taip yra todėl, kad skiriasi brutto apibrėžimai. DB Apskaitoje brutto reiškia kiekį neįvertinus drėgnumo ir šiukšlingumo, Vogos svėrimuose brutto reiškia svorį kartu su automobiliu.

Stulpelių % Drėgmė ir % Šiūkšlės reikšmės iš svėrimų lentelės taip pat surašomos į atitikamus stulpelius dokumentų sudėtyje.

Brutto, % Drėgmė ir % Šiūkšlės gautas kiekis surašomas į stulpelį Kiekis.

Svėrimo data, laikas ir automobio numeris įrašomas į Turinį dokumentų sudėtyje

LD 5218

Svarstyklės turi būti suprogramuotos siųsti duomenis į kompjuterį prijungtą prie RS232 jungties.

Programavimo instrukciją rasite svarstyklių aprašyme ld5218_0um2.pdf 17 psl. 9.1 skyriuje SERIAL COMMUNICATION PORT 1. (RS232C). Parametras OPERATION turi būti parinktas W.OUT

Duomenys ->

Svėrimai

Svėrimų dialogas susideda iš datos periodo parinkimo įrankių ir svėrimų lentelės (joje matomi tik įrašai patenkatys į pasirinktą datos periodą).

Lentelės Svėrimai stulpeliai:

Stulpeliai Brutto, Netto ir Automobil.sv. neredaguojami (netaisomi). Informacija į juos įrašoma iš svarstyklių LD 5218 paspaudus F2 Sverti klavišą ir patvirtinus. Į kurį stulpelį svoris įsirašys priklauso nuo Požymio (Tuščias į Automobil.sv., o Pilnas į Brutto). Įrašymo klavišas Enter suveiks tik svarstyklių rodmenims susistabilizavus (dešinys piešinys).

Stulpelis Netto išskaičiuojamas tik pilnam automobiliui: programa parinktos dienos svėrimuose ieško tuščio automobilio svėrimų į porą pilnam, juos atima ir įrašo. Programoje numatyti trys paieškos ir skaičiavimo scenarijai:

Paspaudus F5 Dokumentas atspausdinsite svėrimo kvitą

Sąrašai ->

Vertybės

Vertybių lentelėje suvedamas sveriamų vertybių sąrašas. Jis reikalingas tam, kad Svėrimų lentelėje registruojant svėrimą būtų mažiau klaidų - ten vertybių laisvai įvesti negalima, jos parenkamos iš sąrašo.

Lentelėje suvedamas vertybes galima surišti DB Apskaitos © UAB DB Topas materialinių vertybių klasifikatoriumi. Tai labai naudinga DB Apskaitos dokumentų formavime naudojant svėrimų duomenis.

Surišimui su DB Apskaita naudokit F8 Apskaita klavišą. Jį paspaudus, galėsite pasirinkti katalogą su DB Apskaitos sąrašais.

Lentelės Vertybės stulpeliai: