Kada metas persikelti į klientinį serverį?

Darbalaukio duomenų bazių sistemos, sukurtos su CA-Clipper, FoxPro, Visual Basic ir Delphi išpopuliarėjo dėl to, kad jas yra santykinai nebrangu įdiegti ir dislokuoti. Bet augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotolinės prieigos poreikiams, ima šlubuoti našumas, duomenų vientisumas ir saugumas. Idealus sprendimas yra perkelti sistemą į klientinio serverio platformą.

Kai PC duomenų bazės sistema naudojasi tik keli vartotojai per LAN ir ta duomenų bazė yra maža, sistema paprastai būna naši, lengvai prižiūrima ir santykinai stabili. Itin mažai vartotojų turintys tinklapiai dažnai reikalauja papildomų įrankių jų duomenų bazės naudojimui, pvz., pranešimų generatorių ar duomenų bazių naršyklių. Viskas vyksta sklandžiai ir visi duomenų bazės įrankiai veikia gerai. Našumas didelis, duomenų bazė stabili.

Daugėjant vartotojų, daugėja ir problemų

Didėjant sistemos vartotojų skaičiui, duomenų bazė padvigubėja, po to patrigubėja. Transakcijų skaičius auga itin sparčiai. Pridedamas nutolęs tinklapis, iš kurio namų tinklapio duomenys yra pasiekiami per WAN. Staiga našumas sulėtėja iki sraigės greičio. Tinkle susidaro eismo grūstys, o indeksų pažeidimas tampa kasdieniu reiškiniu. Sutrikus darbinėms stotims ar tinklui, pažeidžiama ir duomenų bazė. Padidėjus vartotojų skaičiui, tampa būtina apriboti priėjimą prie esminių duomenų. Duomenų bazės saugumas tampa itin opiu klausimu. Mažėja našumas. Pasiekti duomenų bazę per LAN užtrunka ilgiau, o per WAN gali būti išvis nebeįmanoma. Duomenų bazė nebėra nei stabili, nei saugi. Vartotojai netenka galimybės laiku atlikti savo darbą.

Kodėl mažėja našumas

Turint darbastalio duomenų bazių sistemas, vartotojo sąsaja, verslo skaičiavimai, duomenų bazės vienalaikiškumo valdymas, duomenų kilnojimas, paieška ir manipuliacijos - visa tai atliekama darbo stotyje. Failų serveris veikia tik kaip bendro naudojimo kietasis diskas. Nėra centrinės duomenų valdymo vietos. Jei darbinei stočiai reikia ieškoti, skaityti, rašyti ar kitaip prieiti prie duomenų, pirmiausia ji turi mėginti suteikti duomenų bazei vienalaikį veikimą užblokuojant duomenis, prie kurių norima prieiti. Jei sistemoje tėra tik keli vartotojai, konkurencija dėl bendrų duomenų yra nedidelė, tačiau augant vartotojų skaičiui, daugėja ir duomenų bazės prieigos konfliktų. Darbinės stoties pastangos blokuoti duomenis kur kas dažniau būna bevaisės jau per pačius pirmuosius mėginimus. Dėl papildomos tinklo apkrovos, sąlygotos daugybės vienalaikio veikimo blokuotės prašymų, šlubuoja ne tik atskiros sistemos našumas, bet ir kitų vartotojų sistemų našumas. Našumo problemos tampa lazda su dviem galais: duomenų bazės vienalaikio veikimo blokavimui siunčiama daugybė prašymų, o papildoma tinklo apkrova apsunkina tų blokavimo prašymų siuntimą.

Kodėl dažniau pažeidžiami indeksai

Dažnėjantis indeksų pažeidimas irgi yra nesunkiai paaiškinamas. Kaskart atnaujinant lentelės įrašą, dažniausiai reikia pakeisti ir vieną ar kelis indeksinius failus, kad atnaujinimas būtų visapusiškas. Pradėjus atnaujinimo operaciją, duomenų bazė lieka stabili tik tada, jei užbaigtas kiekvienos lentelės ir kiekvieno indekso atnaujinimas. Kiekviena atskira indekso atnaujinimo operacija reikalauja gauti vienalaikiškumo blokuotę, perskaityti ir užrašyti indekso puslapį (puslapius) bei indekso antraštę ir pabaigoje įkelti indeksą į diską. Tai atsiliepia visiems indeksams Jei atnaujinimo procedūros metu darbinė stotis ar tinklas sutrinka, indeksai pažeidžiami ir duomenų bazė lieka nestabilioje būsenoje.

Advantage duomenų bazių serveris suteikia Jums klientinio serverio privalumus

Jei norite perkelti duomenų bazę į kliento serverį, Jums reikia produkto, teikiančio visus klientinio serverio duomenų saugumo ir vientisumo bei darbo našumo privalumus, prieinamus klientinio serverio aplinkoje, ir tas produktas turi leisti kūrėjams išsaugoti visas turimas sistemas ir techninę įrangą bei pritaikyti savo ilgametę patirtį. Produktas, kuris visa tai apjungia, vadinasi Advantage duomenų bazių serveris (Advantage Database Server).

  • Sumanus apdorojimas. Advantage duomenų bazių serveris leidžia kliento serverį apdoroti sumaniai paskirstant apdorojimą tarp kliento ir serverio. Vartotojo sąsaja ir dauguma verslo skaičiavimų paliekami vykdyti kliento darbinei stočiai. Visas duomenų bazės vienalaikio veikimo valdymo, duomenų judėjimo, paieškos ir manipuliacijos operacijas Advantage duomenų bazių serveris vykdo failų serveryje. Advantage duomenų bazių serveris tampa centrine duomenų bazės prieigos kontrolės vieta. Taigi priešingai nei neklientinio serverio darbastalio sistemose, Advantage perkelia prieinamų duomenų apdorojimo operacijas į failų serverį - ten, kur saugomi duomenys. Klientui grįžta tik duomenų bazės operacijos rezultatai. Pažangi Advantage architektūra leidžia pasiekti žymiai didesnį darbo našumą nei neklientinių serverių sistemos.
  • Vienalaikiškumo konfliktų problemų pašalinimas. Kadangi Advantage duomenų bazių serveris yra centrinė duomenų bazės prieigos kontrolės vieta, duomenų vienalaikės prieigos konfliktai vyksta retai. Advantage duomenų bazių serverio sumani blokuotės valdymo sistema leidžia vienu metu daugeliui vartotojų ieškoti prieinamų failų ir skaityti iš jų. Tai leidžia žymiai padidinti daug vartotojų turinčių sistemų našumą. Vykdant duomenų bazės vienalaikės prieigos kontrolę ir prieinant prie serveryje esančių duomenų, tinklo apkrova yra mažesnė, kas irgi ypač didina našumą daugiavartotojiškose aplinkose. Mažesnė tinklo apkrova ne tik prisideda prie LAN našumo, bet ir leidžia duomenų bazę pasiekti per WAN, kas anksčiau buvo neįmanoma.
  • Indeksinių failų pažeidimo išvengimas. Advantage duomenų bazių serveris užkerta kelią indeksinių failų pažeidimui. Lentelių ir indeksų atnaujinimas atliekamas serveryje. Atnaujintina lentelė ar indeksas niekada nenueina pas klientą. Kai Advantage atnaujina lentelės įrašą ar susietus indeksinius failus, atnaujinimo operacijos nepradedamos tol, kol visa reikalinga informacija nepasiekia Advantage duomenų bazių serverio failų serveryje. Net sutrikus darbinei stočiai ar tinklui, nesugadinamas joks indeksas ir niekuomet nepažeidžiamas duomenų bazės vientisumas.
  • Transakcijų apdorojimas. Advantage duomenų bazių serveris be kita ko į Jūsų sistemą integruoja pilną transakcijų apdorojimo sistemą (t.y., turinčią transakcijos pradėjimo, atlikimo ir atstatymo funkcijas). Tai leidžia sistemos kūrėjams nustatyti verslo transakcijas, kurios, kaip taisyklė, siejasi su daugybe atnaujinimų vienoje ar keliose duomenų bazės lentelėse. Jei nustatytoje verslo transakcijoje neįvyksta vienas ar keli tokie atnaujinimai, duomenų bazė lieka nestabilioje būsenoje. Naudojant Advantage transakcijų apdorojimo sistemą, visi atnaujinimai, reikalingi užbaigti verslo transakciją, yra patalpinami tarp transakcijos pradėjimo ir atlikimo komandų/funkcijų. Jei darbinė stotis ar tinklas sutrinka prieš pasiekiant transakcijos atlikimo etapą, visi atnaujinimai automatiškai anuliuojami (grįžtama į ankstesnę padėtį). Jei prieš pasiekiant transakcijos atlikimo etapą sutrinka serveris, visi atnaujinimai automatiškai bus atlikti tada, kai serveris atsigaus ir bus perkrautas Advantage duomenų bazių serveris. Bet kuriuo atveju duomenų bazė liks tokioje būsenoje, tarsi transakcija net nebūtų pradėta.
  • Ryšio vientisumas ir duomenų bazės sąsajos. Advantage duomenų bazių serveris palaiko ryšio vientisumą ir duomenų bazės sąsajas, kas leidžia tikrinti Jūsų duomenų bazės duomenų tikrumą ir palaikyti ryšius tarp įrašų Jūsų duomenų bazėje. Advantage palaiko unikalius ir pirminius kodus, ryšio vientisumą, lauko lygio ir įrašo lygio sąryšius.
  • Saugumas. Advantage duomenų bazių serveris gali būti naudojamas duomenų bazės apsaugai, leidžiant prie duomenų bazės prieiti tik Advantage serveryje aktyvuotoms sistemoms. Sistemos administratorius gali užkirsti priėjimą per tinklą į tuos katalogus, kuriuose yra duomenų bazės lentelės ir indeksiniai failai, kad prie duomenų bazės negalėtų prieiti ne Advantage sistemos. Taip uždraudžiamas neįgaliotas patekimas į duomenų bazę. Advantage duomenų bazių serveris teikia ir daugiau duomenų bazės apsaugos funkcijų, leisdamas sukurti vartotojo sąskaitas, per kurias galima kontroliuoti prieigą prie lentelių, stulpelių, išvaizdos ir išsaugotų parametrų.

Naudokite, ką jau turite, sužinokite daugiau nei iki šiol žinojote

Advantage duomenų bazių serveris duomenų bazių sistemoms suteikia klientinio serverio funkcijas. Perrašyti sistemos nereikia. Advantage turi "plug-and-play" ("įjunk ir dirbk") tipo kliento sąsajas daugeliui populiarių kūrimo platformų, tame tarpe Delphi, C++Builder, Kylix, Visual Basic, Access, Perl, PHP, CA-Clipper ir CA-Visual Objects. Kadangi Jums nereikia keisti sistemų ar įrankių ir nereikalingas joks vartotojo apmokymas, tiesiog naudokite savo patirtį iš darbo su sistemomis. Advantage duomenų bazių serveriui nereikia jokios specialios serverinės techninės įrangos. Jis veikia jau egzistuojančiuose NetWare, Windows ar Linux serveriuose. Advantage duomenų bazių serveris instaliuojamas per kelias minutes ir yra lengvai prižiūrimas. Priešingai nei kitoms duomenų bazių sistemoms, jo priežiūrai nereikia duomenų bazių administratoriaus. Be to, Advantage leidžia kūrėjams po vieną konvertuoti turimas sistemas Advantage duomenų bazių serverio naudojimui, taip išvengiant ilgo krovimo laiko integruojant.

Jei Jūsų tinklapis turi daugiavartojiško našumo problemų, kenčia nuo duomenų sunaikinimo ir šlubuoja duomenų bazės saugumas, metas pasirinkti klientinį serverį. Advantage duomenų bazių serveris yra pats geriausias iš visų klientinių serverių. Advantage siūlo tokio lygio našumą, duomenų bazės vientisumą ir saugumą, kokio tik galima tikėtis iš klientinių serverių, ir nereikalauja sistemos perrašymo, naujos techninės įrangos ar turimos patirties atmetimo.