Apskaita
Projektai
Paslaugos
Partneriai

dbsportas


 

Pasiruošimas euro įvedimui

Patvirtinta kad 2015 m. sausio 1 dieną Lietuva įsiveda eurą. Taigi laukia nemaži pakyčiai įmonių buhalterinėje apskaitoje. Tai yra didelis iššūkis ne tik kiekvienos įmonės buhalterinei tarnybai, bet ir visam kolektyvui.


Atsakingos institucijos euro įvedimo klausimais.

Pasirengimą koordinuoja Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija. Vienas iš narių yra Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

ES ir tarptautinių santykių departamento Pasirengimo euro įvedimui koordinavimo skyrius. Euro įvedimo klausimams skirta ir atskira svetainė

Taip pat metodinė informacija pateikiama Verslo aplinkos darbo grupėje, kuriai vadovauja Ūkio ministerija

Ūkio ministerijos puslapyje rasite rekomendacijas, kurios padės pasirengti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje,
bei aprašą Verslo įmonių informacinių sistemų pritaikymas darbui su euru

Šiuo metu dar nemažai praktinių įvedimo klausimų yra sprendimo stadijoje.


Euras programoje DB Apskaita


Savo klientams jau siūlome perėjimo prie euro planą bei atitinkamą programos versiją.

Pagal šį planą programa atnaujinama iki naujausios versijos, turinčios euro įvedimui reikiamą funkcionalumą. Programa galės būti atnaujinama prieš kelis mėnesius iki euro įvedimo datos. Turėsite laiko patikrinti, išmokti dirbti bei galėsite susipažinti su specifika. Keičiant versiją, esantys duomenys bus atvaizduojami dviem valiutomis - pagrindine ir alternatyvia. Sausio (2015) pradžioje įvedus likusius gruodžio (2014) dokumentus jokių likučių perskaičiavimų daryti nereikės.
Vieninteliu šio perėjimo būdo trūkumu būtų galima laikyti patiriamas finansinės sąnaudos programos atnaujinimui (kai kuriais atvejais ir ADS serverio programinei įrangai).
Plačiau apie naujos versijos principus, galimybes .....

Savo klientams jau siūlome atsinaujinti POS sistemas.
Iš anksto turėtų būti atnaujinamos programos POSAS ir su ja susijusios PSRV bei DBSRV, kuriose numatyta kad perėjimą prie atsiskaitymų eurais galės atlikti vartotojas savarankiškai.
Plačiau apie darbą su POS sistemomis euro įvedimo laikotarpiu .....

Aišku, visada lieka galimybė programos neatnaujinti.

Tuomet galėsite savo jėgomis ar pasitelkę diegėją 2015 m. sausio mėn. įvesti pradinius likučius (kainas, skolas ir kitas sumas) perskaičiuotus eurais į naują duomenų bazę arba atlikti 2014 metų duomenų archyvavimą ir naujojoje duomenų bazėje pakeisti likučių kainas bei sumas, išreikštas eurais. Suprantama, dirbant su senesne versija, nebus teisingai atvaizduojamos sumos žodžiais bei bus kitų nepatogumų. Taigi, toks sprendimas iš esmės tinkamas nebent labai mažoms įmonėms kai dokumentų kiekiai nėra dideli ir labai norisi bent laikinai sutaupyti.


Rinkite informaciją, planuokite ir nuspręskite.

Įvertinkite kas keisis įmonėje pasikeitus valiutai, sudarykite pasirengimo planą bei numatykite tam biudžetą.
Konsultuokitės su programos diegėjais.
Nustatykite koks informacinių sistemų pertvarkymo scenarijus Jūsų įmonei geriausias.
Numatykite, pakeitimai yra reikalingi, įvertinkite personalo mokymo poreikį.
Paskirkite už šio plano įgyvendinimą atsakingą asmenį ar komandą.

Tikimės šiuos pasirengimo darbus atliksite laiku ir teisingai bei neturėsite problemų euro įvedimo metu.
Labai prašome neatidėti visko paskutinei dienai, nes klientų turime nemažai ir vėliau bus tikrai sunku skirti daugiau dėmesio.