Apskaita
Projektai
Paslaugos
Partneriai

dbsportas


 

Euras programoje DB Apskaita

Savo klientams jau siūlome perėjimo prie euro planą bei atitinkamą programos versiją.
Pagal šį planą programa atnaujinama iki naujausios versijos, turinčios euro įvedimui reikiamą funkcionalumą. Programa galės būti atnaujinama prieš kelis mėnesius iki euro įvedimo datos. Turėsite laiko patikrinti, išmokti dirbti bei galėsite susipažinti su specifika. Keičiant versiją, esantys duomenys bus atvaizduojami dviem valiutomis - pagrindine ir alternatyvia. Sausio (2015) pradžioje įvedus likusius gruodžio (2014) dokumentus jokių likučių perskaičiavimų daryti nereikės.
Galėsite bet kada pasirinkti kuria valiuta norėsite gauti ataskaitas. Įvedant duomenis pagrindinė valiuta nustatoma pagal dokumento datą - 2014 metų bus litas, o nuo 2015 jau bus euras. Naujai įvedami ar koreguojami duomenys apskaičiuojami abiem valiutomis (Lt, Eur).
Vieninteliu šio perėjimo būdo trūkumu būtų galima laikyti patiriamas finansinės sąnaudos programos atnaujinimui (kai kuriais atvejais ir ADS serverio programinei įrangai).

Naujoje programos versijoje realizuojamos galimybės

 • Realizuojama galimybė klientui pačiam padaryti visas euro įvedimo momentu būtinas operacijas.
 • Realizuojamas duomenų įvedimo ir ataskaitų gavimo nepertraukiamas ir tęstinis procesas.
 • Sudaroma galimybė vienu metu tvarkyti ir praeitą laikotarpį (Lt), ir nenutrūkstamai pildyti dokumentus už naujus metus (Eur).
 • Sudaroma galimybė automatiškai sukuri pakeitimo metu sisidarančių paklaidų eliminavimo dokumentus. Tiek analitinėse ataskaitose, tiek ir sintetinių sąkaitų bei konkrečių atsiskaitymų lygyje.

Bendri principai

 1. Nustatyta Euro įvedimo data 2015-01-01 d., neatšaukimas keitimo koeficientas 3.45280, pavirtintas 2014-07-23 d.
 2. Programoje, laikotarpio nustatymo dialoge, galima nurodyti kokia valiuta yra laikoma pagrindine. Paleidžiant programą, pirminis pagrindinės valiutos nustatymas atliekamas pagal kompiuterio datą.
 3. Kainos ir sumos pirminiuose dokumentuose įvedamos dokumento datos momentui galiojančia pagrindine valiuta. Kainų ir sumų laukeliai dubliuojami alternatyvios valiutos išraiška. Šie laukeliai užpildomi konvertuojant duomenų bazes versijos keitimo metu. Taip pat automatiškai atnaujinami įvedant ar keičiant dokumentų duomenis, atliekant užduotis.
 4. Visose pirminių dokumentų ataskaitose pagrindine valiuta laikoma priklausomai nuo dokumento datos. Daugeliu atveju yra alternatyvios valiutos stulpeliai, kad būtų galima gauti dokumentą abiem valiutomis.
 5. Rezultatų ataskaitose numatytas dinaminis reikšmių pasirinkta valiuta rodymas. Tai yra, stulpelyje rodoma reikšmė priklauso nuo to, kokia pagrindinė valiuta yra pasirinkta. Šiuo atveju nereikės keisti ataskaitų formų. Kai kurioms ataskaitoms reikės stulpelių abejomis valiutomis. Tam numatomi papildomi stulpeliai, rodantys reikšmes alternatyvia valiuta.
 6. Svarbu. Visos ataskaitų kainos ir sumos, gaunamos iš dokumentų alternatyvia valiuta (eurais iki 2014-12-31 datos bei litais po šios datos, gali būti su apvalinimo paklaidomis. Taip pat, tomis pačiomis sąlygomis, galimi analitikos ir sintetikos neatitikimai, atsiskaitymų paklaidos ir kt.

Materialinės vertybės, ilgalaikis turtas

 1. Materialinių vertybių ir ilgalaikio turto pirminių dokumentų lentelėse kainos ir sumos rodomos pagrindine ir alternatyvia valiuta.
 2. Pirminių dokumentų ataskaitose (dokumentavime) rodoma kaina ir suma priklauso nuo dokumento datos, t.y. pagal tos datos momentu pagrindine laikoma valiutą.
  Tokiu būdu pasiekta kad nereikia keisti ataskaitų formų.
 3. Kainų atvaizdavimas momentiniuose likučiuose.
  Kai momentinių likučių lentelė atidaroma iš pagrindinio meniu, kainos ir sumos rodomos kaip pasirinkta šiame meniu. Kai atidaroma iš dokumentų lentelės, rodoma pagal tai, kokia yra dokumento data. Tačiau jei momentinių likučių lentelė jau yra atidaryta, aktyvuojant ją bet kuriuo atveju, rodomi stulpeliai joje nekeičiami.
 4. Materialinių vertybių savikainos sumų apskaičiavimo principai.
  Perduodamų ar nurašomų materialinių vertybių savikainos sumos apskaičiuojamos proporcingai kiekiui dokumento datos momentu pagrindine laikoma valiuta. Alternatyvios valiutos suma apskaičiuojama naudojant koeficientą. Nurašant ar perduodant visą likučio kiekį, jam priskiriama visa tiek pagrindinės valiutos, tiek ir alternatyvios valiutos suma. Šiuo atveju galimas kurso tarp abiejų sumų neatitikimas.
 5. Rezultatų ataskaitose yra galimybė atskirai pasirinkti kokia valiutą rodyti ataskaitas, nekeičiant bendro programos nustatymo.
 6. Duomenų įvedimo dialoguose yra tik vienos valiutos sumų bei kainų laukeliai. Kokia valiuta yra įvedama, priklauso tik nuo dokumento datos. Alternatyvios valiutos reikšmė apskaičiuojama naudojant koeficientą ir įrašoma kartu su įvestąja reikšme. Valiuta visada matoma redagavimo lange. Pvz. kaip Suma Lt arba Suma Eur.

Piniginių lėšų apskaita

 1. Valiutų kursų lentelė pakeičiama eurų atžvilgiu, įvedant sausio 1-os dienos eilutę su reikšmėmis. Tai yra iki įvedimo datos kursai bus lito atžvilgiu, o po jos jau euro atžvilgiu.
 2. Visos funkcijos bei darbinės užduotys, generuojančios dvejybinius įrašus, pagrindinę valiutą nustato pagal generuojamo dokumento datą. Priklausomai nuo šios datos, atitinkamai renka, apdoroja bei įrašo duomenis. Įrašant alternatyvios valiutos reikšmė apskaičiuojama naudojant koeficientą.

Konkretūs atsiskaitymai

 1. Numatyta galimybė automatiškai sukurti konkrečių atsiskaitymų sumų perskaičiavimo metu atsirandančias paklaidas eliminuojančius įrašus.
 2. Tačiau lieka paklaidų galimybė kai atsiskaitymai buvo įvairiomis valiutomis. Jas reikės kiekvienu konkrečiu atveju peržiūrėti.

Personalo apskaita

 1. Duomenys personalo įsakymuose. Rašomas naujas sutarties sąlygų pakeitimo įsakymas 2015-01-01 data naujoms DU, priedų, priemokų, avansų, alimentų reikšmėms nustatyti. Darbinėse užduotyse meniu punktas Euro įvedimas. Galima pakeisti vienam darbuotojui, visiems, arba pagal parinkčių nustatymus. Pareigų apmokėjimo, priedų ir priemokų sumos apvalinamos darbuotojo naudai. Visos kitos sumos apvalinamos paprastai. Numatytas perskaičiuotų viso dokumentų reikšmių koregavimas pagal kliento pasirinktas taisykles. Tam papildyta bendrųjų pakeitimų funkcija. Pvz. nesunkiai sutvarkyti visų darbuotojų individualius NPD, jei Vyriausybė vėluotų su konkrečių reikšmių priėmimu, o tuo pačiu mes nespėtume pakeisti pas klientus programos. Arba jei įmonė norėtų pagal savas taisykles (pvz. į didesnę pusę iki apvalių eurų ar dešimčių eurų) suapvalinti DU.
 2. Padarytas visoms euro įvedimo datai galiojančioms darbo sutartims aktualių sumų pakeitimas. Tam yra darbinė užduotis "Sutarčių sumas perskaičiuoti eurais". Užduotis aktyvuosis tik likus mėnesiui iki įvedimo datos (2014 gruodžio 1d.) tam, kad smalsieji neprisižaistų, nes atgal perskaičiavimo nėra padaryta. Reikšmė Lt išsaugoma dokumento viduje kaip kopija ir uždedamas valiutos požymis. Apvalinimas darbuotojo naudai. Jei įmonėje bus nustatomos kitokios DU reikšmės, po to bus galima tiesiog koreguoti rankiniu būdu. Spausdinti ar ne sutartis su naujomis reikšmėmis turėtų nutarti pats klientas.
 3. Neapmokestinamų PNPD dydžių pakeitimas. Redagavimo dialoge šalia datos yra klavišas Eur, kuris aktyvus tik jei įvesta data yra lygi įvedimo datai. Paspaudus jį, buvusios reikšmės padalinamos iš koeficiento. Jei Vyriausybė patvirtins konkrečius kitokius dydžius, pakeisime programoje, arba tuos kelis skaičius galima nesunkia pasitaisyti.
 4. Darbuotojo kortelėse rodomos reikšmės nepriklauso nuo nustatytos pagrindinės valiutos, bet tik nuo pasirinkto laikotarpio.
 5. Tabelių bendrieji įkainiai. Kadangi jie keičiasi kiekvieną dieną ir yra įvedami rankiniu būdu, joks automatinis keitimas negalimas. Nuo 2015 sausio tiesiog turi būti įvedamos reikšmės eurais.

Darbo užmokesčio apskaita

 1. Sąrašai. Komandiruočių dienpinigių lentelė. Kol kas joks automatinis keitimas nenumatytas, visas nuo 2015 sausio įsigaliosiančias normų reikšmes reikės įvesti rankiniu būdu.
 2. Duomenų įvedimo dialoguose yra tik vienas sumos laukelis. Kokia valiuta yra įvedama, priklauso tik nuo dokumento datos. Alternatyvios valiutos reikšmė apskaičiuojama pagal koeficientą ir įrašoma kartu su įvestąja reikšme. Valiuta visada matoma redagavimo lange kaip Suma Lt arba Suma Eur.
 3. Visos funkcijos bei darbinės užduotys, generuojančios dvejybinius įrašus, pagrindinę valiutą nustato pagal rezultato dokumento datą. Ir priklausomai nuo to atitinkamai renka, apdoroja bei įrašo duomenis. Įrašant alternatyvios valiutos reikšmė apskaičiuojama dauginant arba dalinant iš koeficiento.
 4. Duomenys vidurkio skaičiavimui. pvz. imant 2014-11, 2014-12 (Lt.) ir 2015-01 (Eur.) mėn., imami iš atitinkamo stulpelio, priklausomai nuo to, kokia rezultato dokumento data.
 5. Laiku neišmokėto DU perkėlimas. Atkeliant į sausį, gruodyje iškeltos sumos imamos iš gruodžio mėn. euro sumos stulpelio.
 6. DU apvalinimo taisyklės (biudžetinėse įstaigose esantys įvairūs apvalinimai iki 1 Lt ar 5Lt) nepakeistos, nes kol kas nėra paskelbtos taisyklės. Kai bus nustatytos kažkokios kitos reikšmės, pakeisime programoje.
 7. Visos pirminių dokumentų ataskaitose pagrindinė valiuta rodoma pagal dokumento datą. Yra alternatyvios valiutos stulpeliai kad būtų galima gauti dokumentą abiem valiutomis.
 8. Visose DU rezultatų ataskaitose duomenys rodomi valiuta pagal nustatytą ataskaitos laikotarpio pabaigos datą. Tik kai kurie suminiai skaičiai yra atvaizduojami alternatyvia valiuta. Tai yra kitaip nei numatyta bendrose nuostatose ( ! ) ir taip padaryta todėl, kad stulpelių šiose ataskaitose jau ir taip yra labai daug.
 9. Nuo pagrindinės valiutos nustatymo priklauso stulpeliai tik pirminių dokumentų įvedimo lentelių stulpelių padėtis. Tai yra kuris iš jų rodomas be vartotojo įsikišimo.

Materialinių vertybių likučių valiutos kurso analitinių paklaidų tvarkymas

  Konvertavus duomenis ir perkaupus momentinius likučius, rekomenduojama atlikti likučių litais ir eurais korekciją. Toks pat veiksmas turi būti atliekamas ir pabaigus vesti 2014 dokumentus. Tam:
 1. Sukuriamas dokumentas, kurio data 2014-12-31 ir gavėjas objektas (siuntėjas nesvarbus).
 2. Įvykdoma darbinė užduotis Eurų paklaidų nurašymas. Ji sukaupia materialinių vertybių likučius 2014-12-31 dienos pabaigai ir sukuria dokumento sudėties įrašus, kurie eliminuoja savikainos sumos eurais paklaidas, palyginant savikainos sumas litais padalinus iš keitimo koeficiento.
 3. Dokumentą reikia patvirtinti kad pakeitimai būtų įkeliami į momentinius likučius.
 4. Pasitikrinimui, pakartotinai įvykdžius šią užduotį, nauji koregavimo įrašai nebeturėtų būti sukuriami.

Sintetinių sąskaitų likučių valiutos kurso paklaidų tvarkymas

  Baigus įvesti visus 2014 metų dokumentus, turi būti atliktas materialinių vertybių, ilgalaikio turto, konkrečių atsiskaitymų bei sintetinių sąskaitų likučių sumų eurais suderinimas su likučiais litais, įverinus keitimo koeficientą. Visos šiuo veiksmu generuojamos sąnaudos bus laikomos eutro įvedimo sąnaudomis.

  Paklaidų eliminavimmo veiksmų seka.
 1. Sukuriama kitų dokumentų nauja dokumento rūšis.
  Jos užduotyje nurodomos sąskaitos ir objektai per kuriuos bus daroma paklaidų nurašymas. Būtinai nurodama debetas, debitorius, kreditas ir kreditorius. Debetas ir kreditas bei debitorius ir kreditorius gali būti vienodi. Aiškumo dėlei verta sukurti atskirą objektą, pavadintą pvz. „Euro įvedimo sąnaudos“, arba naudoti kurį iš esančių. Nurodytoje sąskaitoje(ose) bus kaupiami paklaidų įrašai.
  Sąlyga turi būti nurodyta `TvarkomEur išraiška.
 2. Kituose dokumentuose reikia sukurti dokumentą ir priskirti jam šią naujai sukurtą dokumento rūšį. Data nėra svarbi, jame vieni įrašai bus kuriami 2014-12-31 o kiti 2014-15-01 d. datos.
 3. Šiam dokumentui įvykdyti užduotį su F4 Darbinės užduotys.
  Dokumente (bei konkrečių atsiskaitymų dokumentuose) sukuriami paklaidas eliminuojantys dvejybiniai įrašai.
 4. Pakartotinai paleisti tą pačią užduotį patikrinti ar nesigeneruoja papildomi įrašai. Kadangi užduotis sukuria įrašus ne tik šiame dokumente, jų tikrąjį kiekį galima pamatyti kitos darbinės užduoties Pašalinti eurų paklaidų įrašus patvirtinimo dialoge (tik pasižiūrim ir spaudžiam ESC).
 5. Jei įmonėje 2014 (ar ankstesniais) metais buvo išrašomos sąskaitos, daromi pavedimai eurais (kaip valiuta), reikia patikrinti ar neliko likučių eurais (valiuta), peržiūrint Didžiosios knygos sumas 2015-01-01 datai bei konkrečių atsiskaitymų ataskaitą.
  Užduoties veikimo principų aprašymas.
 1. Patikrina materialinių vertybių analitinius likučius keitimo į eurą koeficiento atitikimui. Jei neatitinka ir gaunamas pranešimas apie tai, reikia pakartotinai atlikti materialinių vertybių darbinę užduotį, kuri sutvarko analitinės dalies sumų atitikimą.
 2. Sukaupia ilgalaikio turto analitines pradinių verčių bei nusidėvėjimo sumas 2015m. pradžiai detaliai kiekvienai priemonei. Pagal keitimo koeficientą patikrina, apskaičiuoja ir surašo paklaidas eliminuojančius įrašus.
 3. Tvarkomi konkretūs atsiskaitymai. Paklaidas eliminuojantys įrašai dedami į pirminius dokumentus, kad išliktų nepakitę atsiskaitymo terminai, surišimai ir kita informacija. Sukuriamiems paklaidų eliminavimo įrašams priskiriamas specialus požymis kad juos būtų galima surasti ir veiktų užduotis Pašalinti eurų paklaidų įrašus.
  • Sukaupiama ataskaita litais, nurašomi dokumentų įrašai, kurių valiuta yra eurai, juos užpajamuojame be valiutos, bet su buvusiu valiutos kiekiu, iš naujo apskaičiuojamos dokumentų sumos litais.
  • Sukaupiama ataskaita eurais, nurašomi dokumentų įrašai, kurių valiuta yra eurai (nesusidengę paklaidos). Sugeneruojame eurų paklaidas eliminuojančius įrašus, kad dokumentų likutis eurais atitiktų likutį litais pagal keitimo koeficientą. Sukuriami eliminuojantys įrašai turi konkrečių atsiskaitymų balansines sąskaitas.
 4. Surašomi duomenys į Didžiąją knygą. Sugeneruojami paklaidas eliminuojantys įrašai, kad Sumos Eur atitiktų Lt pagal kursą. Ignoruojame konkrečių atsiskaitymų sąskaitas. Pabaigus dar kartą surašoma didž.knyga.
 5. Sutikrinamos analitinės ir sintetinės (didžiosios knygos sumos) sumos. Jei netinka Lt pranešame ir paklaidų negeneruojame, kitu atveju jei yra sugeneruojame paklaidas.
  * Atliekant a, b, c ir d punktų veiksmus, rezultatai 2014-12-31 dienos data, atliekant e punkto veiksmą, rezultatai yra 2015-01-01 dienai.

<< Pasiruošimas euro įvedimui