Apskaita
Projektai
Paslaugos
Partneriai

dbsportas


 

Darbas su POS sistemomis euro įvedimo laikotarpiu.

Pagrindiniai principai

 • Iš anksto turi būti atnaujinamos programos POSAS ir su ja susijusios PSRV bei DBSRV, kuriose numatyta kad perėjimą prie atsiskaitymų eurais gali atlikti vartotojas savarankiškai.
 • Iki 2014-12-31 pardavimai vykdomi litais, tačiau (esant aparate galimybei) galima vykdyti apmokėjimus ir eurais, duodant grąžą litais.
 • Nuo 2015-01-01, vartotojui atlikus atitinkamus veiksmus, pagrindinė ir alternatyvi valiutos sukeičiamos vietomis.
 • Mišraus atsiskaitymo laikotarpiu apmokant litais (jei tai palaiko konkretus aparatas), jų suma perskaičiuojant į eurus taikant keitimo koeficientą 1 / 3.4528 ~= 0.28962.
 • Nuo 2015-01-16 atsiskaityti litais nebus galima ir programa POSAS nesiūlys tokio atsiskaitymo būdo.
 • Nuo 2015-07-01 programa POSAS neberodys kainų ir sumų dviem valiutomis.

Vartotojo veiksmai pereinant prie euro pradedant pirmąją 2015 metų prekybą.

 1. Prieš pradedant pirmąją 2015 metų prekybą, turi būti atliktas POS aparato pagrindinės valiutos pakeitimas į eurus. Kaip atlikti ši veiksmą, jums informaciją suteiks POS aparatą aptarnaujančios įmonės specialistai.
 2. Būtina atlikti duomenų apsikeitimą su apskaitos serveriu (DBSRV) ir atsisiųsti prekių kainas eurais. DBSRV perstartuoti nereikia, bet būtina iš anksto įsitikinti kad yra teisingi kompiuterio, kuriame jis dirba, sisteminė data ir laikas. Pagal užklausos gavimo momento datą, atitinkamai kainos bus pateikiamos litais ar eurais. Tikslumas ypač aktualus tiems, kurie sausio 1 naktį vykdys (trumpam sustabdomą) prekybą.
 3. Būtina baigti programos PSRV darbą ir po vidurnakčio ją iš naujo paleisti.
  Startuodama programa PSRV pagal kompiuterio datą nustato pagrindinę valiutą. Jeigu bandymui ar dėl kokių nors kitų priežasčių reikia kad programa PSRV dirbtų su kitokia pagrindine valiuta, prieš paleidžiant PSRV progamą, būdina parinkti kompiuterio datą.
 4. Kad vartotojui būtų aišku, kokia valiuta laikoma pagrindine programa PSRV lango antraštėje bei programos POSAS Kvitų lentelės antraštėje rodoma (LTL) arba (EUR). Jeigu programai POSAS nepavyko pasiekti PSRV programos, ji pagrindinę valiutą pasirenka pagal kompiuterio datą.
 5. Įsitikinus, kad PSRV ir POSAS dirba su pagrindine valiuta eurais, įprastai tęsti darbą.

  * Pastaba: apie šiame skyriuje neaprašytus veiksmus, reikalingus POS aparato nustatymų pakeitimui, finansinių ataskaitų spausdinimui ir kt., jums informaciją suteiks POS aparatą aptarnaujančios įmonės specialistai.

Pakeitimai programose

Vartotojo patogumui iki 2015-06-30 bus matomi šie pakeitimai:
 • Programose PSRV lango ir POSAS Kvitų lentelės atraštėse rodoma pagrindinė valiuta.
 • Programos POSAS Kvitų lentelė papildyta stulpeliais Kaina (EUR), Suma (EUR) (arba analogiškais stulpeliais LTL), kuriuose rodoma prekės kaina ir suma alternatyvia valiuta (iki 2014-12-31 - eurais, nuo 2015-01-01 - litais);
 • Programos POSAS Kvitų lentelėje esančiame pardavėjo ekrane rodomos kvito prekių sumos litais ir eurais;
 • Programos POSAS kvito mokėjimų pasirinkimo dialoge, kuris rodomas paspaudus F5 Parduoti, bei, esant galimybei, pirkėjo ekrane prijungtame prie POS aparato, rodomos kvito sumos litais ir eurais;
 • Programoje POSAS mokėjimų pasirinkimo dialoge papildomai galima pasirinkti mokėjimą alternatyvia valiuta (jei POS aparatas turi tokią galimybę). Po 2015-01-15 šis pasirinkimas nebus siūlomas.

Fiskalinių spausdintuvų ypatybės ir galimybių ribos

Ne visi POS aparatai turi realizuotas visas galimybes patogiam darbui pereinamuoju laikotarpiu. Pastebėti tokie aparatų ypatumai (sąrašas gali būti nepilnas):

 • Datecs MP aparatai neturi galimybės prekiauti alternatyvia valiuta;
 • Euro2000 aparatas negali daryti nei mišraus, nei pardavimo alternatyvia valiuta iš kompiuterio. Apmokėjimas alternatyvia valiuta galimas tik per aparato klaviatūrą;
 • Sigma (RASO) aparatuose pastebėta apvalinimo klaidų skaičiuojant grąžą;
 • Sigma aparatai neleidžia priimti kelių mokėjimo būdų, jei vienas padengia visą pirkinio suma. Pvz., sausio pradžioje pirkdami už 5 eurus, negalėsite apmokėjimui pateikti 10 Lt (~=2.90 Eur) ir 10 eurų ir tikėtis 7,90 Eur grąžos. Tačiau apmokėjimas 10 Lt ir 3 Eur bus priimtas ir duodama 0,90 Eur grąža.


Sąvokos

- Euro įvedimo data 2015-01-01 d., neatšaukimas keitimo koeficientas 3.45280.
- Mišraus atsiskaitymo laikotarpis nuo 2015-01-01 iki 2015-01-15, kai atsiskaityti galima abiem valiutomis. Prekyba vykdoma eurais ir litais, pastaruosius perskaičiuojant į eurus ir grąžą atiduodant eurais.
- Privalomas kainų skelbimas dviem valiutomis nuo 2014-08-22 iki 2015-06-30 d.
- Pagrindinė valiuta imama už pagrindą atliekant apskaitą. Iki 2014-12-31 litai, nuo 2015-01-01 eurai.
- Alternatyvi valiuta. Informacinis pagrindinės valiutos atitikmuo, apskaičiuojamas pagrindinės valiutos kiekiui taikant keitimo koeficientą.
- POS aparatas. Aparatinė įranga su fiskaliniu spausdintuvu ir kitais susijusiais įrenginiais.
- Programa PSRV skirta duomenims perduoti tiesiogiai į POS aparatą.
- Programa POSAS - Pardavėjo darbo vieta.
- Programa DBSRV užtikrina programos POSAS bendravimą su Apskaitos duomenų baze.


<< Euras programoje DB Apskaita

<< Pasiruošimas euro įvedimui