Į pradžią
 Apskaita
 Aprašymas 
 Diegimas
 Platintojai
 Kainos

© DB Topas


Programų autoriaus nustatomos sąlygos programinių produktų platintojams

Bendros nuostatos

     Šiose sąlygose aptariamas programinis produktas yra uždarojoje akcinėje bendrovėje DB Topas sukurta buhalterinės apskaitos programa DB Apskaita.
     Paprastai programa neparduodama be apmokymo. Programos pardavimu nelaikomas pats sutarties sudarymo faktas ir pinigų apmokėjimas už ją. Tai yra procesas, užtrunkantis apie 3 - 6 mėnesius.
     Diegimo ir autorinės priežiūros laikas, per kurį programa diegiama ir pritaikoma pirkėjo poreikiams, dažniausiai nustatomas 6 mėn. Pasibaigus šiam laikui, platintojas su pirkėju sudaro tolimesnio aptarnavimo sutartį, nes tik taip pirkėjas gali normaliai dirbti, gauti programos pakeitimus ir patobulinimus.

Platinimo teisių gavimo sąlygos

Programos platintojais gali būti tik juridiniai asmenys. Programos diegimui ir aptarnavimui platintojo įmonėje turi būti paskirti asmenys, gerai mokantys elgtis su kompiuteriu ir žinantys buhalterinės apskaitos pagrindus. Pageidautina, kad jie neturėtų kitų darbų, susijusių su prekyba.
Platintojas (ar jo paskirti asmenys) pats turi patikrinti programos tinkamumą, tai yra turi žinoti ką parduoda. Turi žinoti programos struktūrą bei instaliavimo ypatybes, privalo mokėti atsakyti į potencialaus pirkėjo klausimus apie programos galimybes. Tuo tikslu rekomenduojame vesti platintojo įmonės duomenis. Platintojo kvalifikacija yra tikrinama.

Platintojas kvalifikacinio minimumo patikrinimui privalo:
        mokėti instaliuoti ir paruošti darbui programą,
        mokėti nustatyti ir keisti bendrus parametrus,
        žinoti struktūrą, reikalavimus ir galimybes,
        žinoti papildomų užduočių sudarymo taisykles, mokėti jas sudaryti ir koreguoti,
        mokėti teisingai įvesti visų tipų dokumentus bei atlikti skaičiavimus,
        sugebėti tvarkyti esamas bei formuoti naujas ataskaitas.

Tik įvykdžius šiuos reikalavimus, autorius su platintoju gali sudaryti sutartį programų platinimui.
Visos abiejų pusių su tuo susijusios sąnaudos niekaip nėra apmokamos ar kompensuojamos.
Tolimesnį abiejų pusių bendravimą bei atsiskaitymus apsprendžia platinimo sutarties nuostatos.