Į pradžią
 Apskaita
 Aprašymas 
 Diegimas
 Platintojai
 Kainos

© DB Topas


"DB Apskaita" diegimas ir apmokymas

Programos diegimo etapai

1. Kompiuterio, kompiuterinių tinklų bei būtinos programinės įrangos įsigijimas, ir paruošimas darbui. Arba esančios kompiuterinės technikos galimybių patikrinimas ir, esant reikalui, modernizavimas.
2. Pasirenkamas diegėjas iš mūsų partnerių komandos. Su diegėju galima tartis dėl demonstracinės versijos įdiegimo. Jei programa atitinka Jūsų poreikius, sudaroma sutartis, apmokamas avansas, atliekami DB Apskaita diegimo, ir paruošimo darbai.
3. Pradinis darbuotojų apmokymas darbo vietose bei pritaikymas įmonės poreikiams vykdomas apmokymui skirtu laiku. Diegimo darbai ir personalo apmokymas vykdomas užsakovo įmonėje, siekiant kuo greičiau suprasti jo darbų specifiką ir pasiūlyti optimaliausius variantus. Užsakovo įmonės personalas iš anksto turi būti bent minimaliai susipažinęs su kompiuteriu ir pagrindiniais darbo principais bei privalo žinoti buhalterinę apskaitą.
4. Tolimesnis pritaikymas įmonės poreikiams ir papildomas apmokymas vykdomas sutartyje numatytoje apimtyje arba pagal atskirus susitarimus. Daugelis diegimo bei aptarnavimo darbų gali būti atliekami naudojant nuotolinio aptarnavimo sistemą, kuri leidžia žymiai paspartinti bei atpiginti paslaugas.
5. Autorinė priežiūra. Sudarant DB Apskaita diegimo sutartį, numatomas autorinės priežiūros 6 mėn. laikotarpis, kurio metu nemokamai taisomos pastebėtos klaidos ir netikslumai.
6. Kadangi reikalavimai buhalterinei apskaitai keičiasi dažnai, mes programą atnaujiname kelis kartus per metus. Todėl verta su diegėju sudaryti programinės įrangos palaikymo sutartis.

Juridinė dalis

1. Sudaroma programos licencijos pardavimo sutartis. Joje nurodomas naujai įsigyjamų ar atnaujinamų darbo vietų skaičius, reikalingas apmokymo laikas, kelionių skaičius, kiti bendri duomenys, bei pagal tai apskaičiuota sutarties suma.
2. Licencijos pardavimo sutarties priedas yra licencinė sutartis, kurioje aprašyta programos autoriaus bei pirkėjo atsakomybė autorinių teisių aspektu licenciją įsigyjant, pakeičiant ar atsisakant.
3. Programos licencinę sutartį detalizuojantis dokumentas yra detalizavimo priedas, kuriame nurodomas kiekvienos darbo vietos modulių sąrašas bei kiekvienam pirkėjui unikalus autorizavimo kodas.

Sutarčių blankų pavyzdžiai. Pardavimo sutartis Sutartis.doc, licencinė sutartis Licencija.doc bei autorizavimo priedas.
Perkant ADS serverį, galite paskaityti jo licenciją lietuviškai.

Versijų istorija

DOS Versija buvo kuriama ir tobulinama nuo 1991 iki 1999 metų. Iki 2001 metų dar buvo įtraukiami nedideli pakeitimai. Per visą tą laiką buvo išleistos 5 šios programos versijos. Nuo 2001 metų buvo padaryti tik naujiems greitesniems kompiuteriams reikalingi pakeitimai. Dėl naujų operacinių sistemų atsirandančios problemos nebegali būti išsprendžiamos. Pavyzdžiui, Win2000 ar Win XP nebepalaiko kai kurių ankstesnėse buvusių funkcijų, panaudotų spausdinimui ar vaizdo lietuvinimui. Versija šiuo metu nebepalaikoma, todėl jei Jūsų apskaita, perkelta į naują kompiuterį, nebegali veikti, teks keisti programą į Win versiją.
SIX Tai Win platformos 1 versija, veikianti failų serverio principu. Versija buvo kuriama ir tobulinama nuo 1998 iki 2003 metų vidurio. Per tą laiką buvo išleistos 7 šios programos versijos atmainos su patobulinimais. Pastaruoju metu vystymas sustabdytas.
ADS/CDX Tai Win platformos 2 versija, veikianti kliento/serverio principu. Versija pradėta kurti 2002 metais 1-os versijos pagrindu ir joje išliko galimybė vieną darbo vietą turintiems klientams dirbti failų serverio principu. Ši programos versija buvo vystoma iki 2009 metų ir išleista 12 versijos atmainų ( 2.12 ). Pastaruoju metu vystymas sustabdytas.
ADS Tai Win platformos 3 versija, veikianti kliento/serverio principu. Versija pradėta kurti 2007 metais 2-os versijos pagrindu ir vystoma iki 2013 metų. Per tą laiką išleista 10 versijos atmainų ( 3.10 ). Pastaruoju metu vystymas sustabdytas.
ADS/ADT Tai Win platformos 4 versija, veikianti kliento/serverio principu. Versija pradėta kurti 2010 metais 3-os versijos pagrindu. Ši programos versija pradėta diegti 2012 metais. Nuo 4.05 versijos pritaikyta apskaitai eurais.

Versijų kaita daugiau sąlygojama ne tiek greitu kompiuterių vystymusi, kiek būtinybe taikytis prie besikeičiančių sąlygų, nes niekas negali prognozuoti kokių galimybių prireiks kad ir už pusmečio. Patirtis rodo, kad versijas (komponentų ar struktūros esminis pakeitimas, tenkinant naujų galimybių poreikį) tenka keisti kas 2 - 4 metai, o jų atmainas su papildymais ir pakeitimais dėl sąlygų ar įstatymų kaitos tenka išleisti kelis kartus per metus.